Search the talent database

Find southern twang directors

Search all 6333 director southern twang profiles
Cyd-gyfarwyddwr castio a throsleisio i Finally Faded (Addasiad Saesneg)Casting and dubbing co-director for Finally Faded (English dub)
I am a Writer, Director, and Producer
Shwmae! Fy enw i yw Ra'ees! Awdur sgriptiau ydw i a rwy'n hoff iawn o anime a chartwnau! ^^
Hello! My name is Ra'ees! I'm a script writer and I really like anime and cartoons! ^^
Rwy'n siarad Saesneg (tafodiaith UDA a DU), y Gymraeg (tafodiaith De Cymru), a Toki Pona.I speak [US and UK] English, Welsh and Toki Pona.
Discord:@cadnollwynog
Search all 6333 director southern twang profiles