Ra'ees Richards

Ra'ees Richards
@raeesrichards

Cyd-gyfarwyddwr castio a throsleisio i Finally Faded (Addasiad Saesneg)Casting and dubbing co-director for Finally Faded (English dub)

Joined Nov 2022 9 Following9 Followers
About Ra'ees Richards

Shwmae! Fy enw i yw Ra'ees! Awdur sgriptiau ydw i a rwy'n hoff iawn o anime a chartwnau! ^^
Hello! My name is Ra'ees! I'm a script writer and I really like anime and cartoons! ^^


Rwy'n siarad Saesneg (tafodiaith UDA a DU), y Gymraeg (tafodiaith De Cymru), a Toki Pona.

I speak [US and UK] English, Welsh and Toki Pona.


Discord:@cadnollwynog